Oddíl plavání

oddil plavani

Historie plavání v Olomouci sahá do doby před druhou světovou válkou. Olomoučtí Sokolové, i když zaměřeni na všeobecnou tělesnou průpravu, měli také oddíly sportovní pro lehkou atletiku, plavání, lyžování, tenis a jiné sporty. Na tehdy krásném 100 metrů dlouhém bazénu sokolského koupaliště závodili členové plaveckého oddílu Sokola Olomouc a plaveckého klubu Makkabi Olomouc. Častá utkání mezi nimi a to v plavání a ve vodním pólu soustřeďovala pozornost koupajícího se publika.

V roce 1943 byla činnost plavců organizačně začleněna do tenisového oddílu LTC Olomouc. Historie plaveckých sportů Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci je pokračováním činnosti plaveckého klubu LTC Olomouc, který založila skupina plaveckých nadšenců soustředěných kolem profesorů Zbyňka Losenického a Waltera Stehlíka. V padesátých letech měl oddíl velkou zásluhu na každoročním pořádání soutěže oddílu bez zimních lázní, ve kterém pravidelně vítězil, bylo to vlastně pro tyto oddíly mistrovství republiky, protože krytých bazénu bylo u nás velmi málo.


Oddíl basketbalu

oddil basketbalu

Basketbalový oddíl právem považujeme za spoluzakladatele vysokoškolského sportu v Olomouci. Stál u zrodu jednoty a po celé padesátileté období představoval fungující oddíl s kvalitním trenérským i funkcionářským zázemím, s velkou členskou základnou. Za dobu své existence vychoval stovky basketbalistů a basketbalistek. Dosáhl celé řady úspěchů jak na regionální úrovni, tak na úrovni celostátní. Nezřídka reprezentoval Olomouc i na úrovni mezistátní.

V oddíle působí téměř tři sta aktivních hráčů a hráček. Oddíl basketbalu proto patří mezi nosné pilíře Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době má oddíl ve svých řadách mnoho kvalifikovaných, zanícených a obětavých trenérů a funkcionářů, kteří svojí systematickou činností vytvářejí podmínky pro udržení tradice basketbalu jako vysokoškolského sportu v rámci SK UP Olomouc.


Oddíl gymnastiky

oddil gymnastiky

V pohybové přípravce se zaměřujeme na dívky i chlapce ve věku 4-6 let. Cílem této sportovní průpravy je všestranný motorický rozvoj dítěte za využití prostředků všeobecné gymnastiky. Gymnastický pohybový základ je beze sporu důležitým faktorem pro další sportovní odvětví, která většinou začínají s tréninky až od vyššího věku dítěte. V naší přípravce nabízíme dětem získání dobrých pohybových návyků, základy flexibility, koordinace atd. Talentovaným dětem se zájmem o gymnastiku nabízíme pokračování v rámci sportovní gymnastiky nebo Teamgymu.

Tréninková činnost směřuje k osvojení gymnastických dovedností na všech nářadích víceboje a případné účasti na soutěžích pořádaných Českou gymnastickou federací (ČGF) v jednotlivých věkových a výkonnostních kategoriích. Děti soutěžící ve sportovní disciplíně Teamgym se účastní akcí pořádaných ČGF i ČASPV a také nesoutěžních vystoupení.


Oddíl házené

oddil hazene

Oddíl házené HSC Prior byl založen v roce 1990 jako samostatná tělovýchovná jednota.
V roce 1992 byl oddíl začleněn do Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí dodnes.
Oddíl k dnešnímu dni registruje 9O hráček. Z nichž cca 95% jsou žačky a studentky základních, středních a vysokých škol. Vedení oddílu včetně trenérů čítá 13 osob. Činnost oddílu probíhá v závislosti na výši finančních prostředků. Sportovní činnost oddílu v minulosti byla a je zastoupena v následujících soutěžních úrovních.