On-line přihláška na příměstský tábor v Olomouci 2019

Téma: "12 úkolů pro Asterixe" - termín 12. - 16. 8. 2019

Informace o dítěti:

Doplňující informace:

a) Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka příměstského tábora, s osobními údaji je nakládáno v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.
b) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti na příměstském táboře, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce – např. v kronikách, tisku, na internetu, apod.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com